Az utolsó költemény


Reszketeg kezével söpörte le az asztal durva lapjáról a morzsákat. Nem érezte, ahogy a csiszolatlan deszka érdes felülete megkarcolja tenyerét. Ugyanolyan durva barázdákat rajzolt rá az idő. Vékony kezére ráfeszültek a ráncok, alatta kék erek tekergőztek lustán.

Fáradtan hanyatlott vissza az asztalra. Megtört mozdulat, mint a lelkéből felszálló sóhaj. Erőtlen és lemondó. Bütykös, meggörbült ujjainak merev mozdulatlansága a pillanatnak állított emlékművet, ahogy megpihent a könyv fedelén.

Átengedte magát az emlékeknek. A könyv végigkísérte útján, társa volt és vigasztalója. Rajta is nyomot hagytak az évek, gerince levált, fedele megkopott, oldalai besárgultak és meggyűrődtek - ahogy az emberi test is az enyészet hívásának engedelmeskedve adja meg magát.

A tintafoltos lapok közül a múlt szellemei keltek életre, amint felütötte a könyvet. Megelevenedő múzsák lepték el a kis szobát és telepedtek köré. A magány órái váltak színessé, hangokkal, illatokkal, érzésekkel teltté. Emberek, helyszínek, történetek kavalkádja örvénylett körülötte, és ő megadta magát az emlékezésnek. Megereszkedett ajkai mosolyra húzódtak, homályos tekintete kitisztult és ragyogott ifjonti fénnyel. Egyetlen pillanatot sem feledett el, melyet a megsárgult lapok őriztek számára.

Túlélte őket, valamennyiüket maga mögött hagyta az idő végtelen síkján. De ők elkísérték élete nehezebb, sötétebb pillanataiba is, hogy vigaszt nyújtsanak neki. A könyv ott volt vele, benne mindazzal, ami kedves volt számára. Testvérek, gyermekek, szeretők és barátok, akik szerették. De voltak mások is, akik nélkül nem lenne itt. Az irigyek, ellenségek, akik bár nem szerették, nekik is köszönhette, hogy rendületlenül ment előre, és végül megérkezett.

A befejező oldalnál tétovázva simított végig a szálkás betűkön, melyeket valaha ő formált gondos munkával. Az utolsó költemény, egy végső sóhaj.

A költő szeme elhomályosodott, keze lehanyatlott és körülvette őt a sötétség.

Az emlékek pedig szétpukkantak, mint a szappanbuborékok.
Megjegyzés küldése